INFO


Nieuws Aangaande het Corona Virus

  

Vanaf 3 Maart is Swallow Ink GEOPEND!  

We nemen contact op met iedereen die een afspraak had staan. Je hoeft dit dus zelf niet te doen. Alle afspraken zullen op volgorde van afzegging opnieuw ingepland worden. 

 

Wanneer je naar je afspraak komt: 

- Is het dragen van een mondkapje is verplicht

- We zijn alleen geopend op afspraak

- Kom alleen naar je afspraak zodat er niet te veel mensen binnen zijn

- Waar mogelijk houdt 1,5 m afstand

- Bij symptomen van griep of verkoudheid wordt de afspraak verzet

 

Wees lief voor elkaar en blijf gezond.....

 

Starting the 3rd of March Swallow Ink is OPEN!

We will contact everybody that had an appointment booked, so please be patient and wait for us to contact you. All appointments will be rescheduled in the order of cancellation. 

 

When you come to your appointment:

- Wear a mouth mask, without one you will be asked to leave the studio

- We are open on appointment only

- Come to your appointment alone so the studio doesn't over crowd

- When possible keep 1,5 m distance

- When you're showing symptoms of the flu your appointment will be rescheduled 

 

 

 

 

 

Artists


Momenteel werken er 4 vaste artiesten bij Swallow Ink. Om hun werk en social media pagina's te bekijken maar ook welke (Inter)nationale gast-artiesten er komen werken, kijk ook eens op onze facebook of instagram pagina. 
There are currently 4 resident artists working at the Swallow Ink tattoo studio. To check out their portfolios and social media links but also the (Inter)national guest artists we will receive, please check the facebook and instagram pages.  

Swallow Ink tattoo artists


Bertina Rens

Lex v/d Burg

Shaydie Panhuyzen

Stevie Guns


Guest artists


Bram

Koenen

Daan v/d Dobbelsteen

Nick

Limpens

Andy

van Rens


Gallery


Studio 

Tijdens openingstijden is iedereen welkom even kennis te komen nemen van de studio, de artiesten en onze werkwijze. Voor een consult met een van onze artiesten dient eerst een afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie omtrent het boeken van (consult) afspraken, (gast) artiesten en de studio's is het raadzaam een mail te sturen naar: info@swallowink.nl

During business hours everybody is welcome to come in and check out the studio, the artists and our method of working. For a consultation with one of our artists an appointment is required. For more information regarding (consultation) appointments, the studio and our (guest) artists it’s advisable to e-mail us: info@swallowink.nl

 

 Lange wachttijden komen bij Swallow Ink Tattoo niet voor. Doordat er dagelijks met meerdere artiesten gewerkt wordt kan de wachttijd beperkt worden tot slechts enkele weken.

Long waiting lists do not occur at Swallow Ink Tattoo. Because there are several artists working on daily basis the waiting list can be limited to several weeks.

 

Uiteraard is ook Swallow Ink Tattoo in het bezit van de benodigde vergunning 'veilig tatoeëren en piercen' uitgegeven door het LCHV, Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Of course Swallow Ink Tattoo is in possession of the required permit, safely tattooing and piercing issued by the Dutch health department and work in accordance with the rules of the LCHV.